Doanh nghiệp muốn nhập khẩu phôi thép theo hạn ngạch
Thứ sáu, 06/05/2016, 04:30 PM
Một số doanh nghiệp trong nước vừa đề xuất Bộ Công thương cho phép được nhập khẩu sản phẩm phôi thép dưới dạng có phân bổ hạn ngạch (quota).
Trang 1/1 <1>

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tin nhiều người đọc

Chuyên mục hữu ích